Plik: Plakat
Pobierz plik Plakat Pobierz
Plik: Program
Pobierz plik Program Pobierz
Plik: Protokół
Pobierz plik Protokół Pobierz
Plik: Dyplom dla Amatorskiego Zespołu Teatralnego z CSKiT Pruchnik
Pobierz plik Dyplom dla Amatorskiego Zespołu Teatralnego z CSKiT Pruchnik Pobierz
Plik: Dyplom dla chóru Michael z Kańczugi
Pobierz plik Dyplom dla chóru Michael z Kańczugi Pobierz
Plik: Dyplom Starosty Jarosławskiego dla chóru Michael z Kańczugi
Pobierz plik Dyplom Starosty Jarosławskiego dla chóru Michael z Kańczugi Pobierz
Plik: Media: Gazeta Jarosławska - Być człowiekiem sumienia
Pobierz plik Media: Gazeta Jarosławska - Być człowiekiem sumienia Pobierz
Plik: Media: Gazeta Jarosławska - Koncert chóru Michael
Pobierz plik Media: Gazeta Jarosławska - Koncert chóru Michael Pobierz
Plik: Media: Gazeta Jarosławska - Oto Syn Twój
Pobierz plik Media: Gazeta Jarosławska - Oto Syn Twój Pobierz

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013